Nahajate se tukaj

Otvoritev

Velenje, 11. 09. 2015

Sporočilo za javnost – za takojšnjo objavo

NOVINARSKA KONFERENCA o operaciji »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini«

Velenje, 11. september 2015 – Župani vključenih občin, Bojan Kontič (Mestna občina Velenje), Darko Menih (Občina Šoštanj) in Janko Kopušar (Občina Šmartno ob Paki), ter direktor pooblaščenega koordinatorja, Komunalnega podjetja Velenje, Uroš Rotnik, so na zaključni novinarski konferenci predstavili operacijo »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini«, ki bo dolgoročno zagotavljala varnejšo in zanesljivejšo oskrbo s pitno vodo za prebivalce Šaleške doline.

V Šaleški dolini se zaključuje operacija »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini«, ki je obsegala izgradnjo treh naprav za pripravo pitne vode, izgradnjo 43,5 km magistralnega in primarnega vodovodnega omrežja in vzpostavitev daljinskega nadzora s hidravlično analizo ter zasnovo za daljinsko odčitavanje števcev.

Na izgrajenih napravah za pripravo pitne vode (obstoječa naprava Grmov vrh, Čujež in Mazej) se je zaključilo enoletno obdobje poskusnega obratovanja, ki je bilo namenjeno postopnemu priključevanju objektov, testiranju in optimiranju procesov ter odpravi morebitnih tehničnih napak. Vse tri naprave za čiščenje vode uporabljajo metodo ultrafiltracije, ki velja za eno najsodobnejših tehnologij na svetu, ki za svoje delovanje ne uporablja nobenih kemičnih sredstev.

Letos je bila zaključena tudi gradnja zadnjega odseka vodovodnega omrežja, ki obsega naslednje odseke: magistralni vodovod Ljubija, primarni cevovod Konovo, primarni cevovod Severna veja, primarni cevovod Ravne s črpališčem in vodohranom, povezovalni cevovod Velenje–Hrastovec–Cirkovce z dvema vodohranoma, povezovalni vodovod Velenje–Šmartno ob Paki (odsek Lokovica–Gorenje), povezovalni cevovod Velenje–Šmartno ob Paki (odsek Gorenje–Šmartno ob Paki), primarni cevovod Šmartno ob Paki (odsek črpališče Šmartno ob Paki–Rečica), magistralni vodovod Paka.

Evropska unija in R Slovenija sta za operacijo namenili 81,45 % oz. 23,7 mio EUR, preostali delež v višini 18,55 % so financirale občine soinvestitorke, in sicer Mestna občina Velenje v višini 3,7 mio EUR, Občina Šoštanj v višini 1 mio EUR ter Občina Šmartno ob Paki v višini 0,7 mio EUR. Davek na dodano vrednost v znesku 6,4 mio EUR so si občine poračunale.  

Novinarski konferenci je sledila slavnostna otvoritev na novo izgrajenih naprav za pripravo pitne vode, ki se je odvijala na napravi za pripravo pitne vode Grmov vrh v Šoštanju.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo.