Nahajate se tukaj

Financiranje projekta

Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 41,4 milijona evrov. Investicijo delno financira Evropska unija, v višini do 23,9 milijona evrov, in sicer iz Kohezijskega sklada.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve: Oskrba s pitno vodo.